Czcigodna Czeczotka

Polska, biało-czerwoni! Dobrze znamy to hasło, ale czy równie dobrze znamy polską przyrodę? Prawdopodobnie nie i z tego  powodu chciałbym opowiedzieć artystyczną historię o tym, co polskie i przyrodnicze zarazem, tworząc internetowego  wideobloga. Pierwszym krokiem będzie wyłonienie w plebiscycie bohaterów opowieści. Sprawdzę wówczas zakorzenione w  Polakach myślenie np. o bocianie, który najliczniej występuje w Hiszpanii: czy nadal jest nasz, polski? Organizując plebiscyt  będę aktywizował w internecie i stymulował kreatywność odbiorców kultury - w myśl zasady, że polska przyroda to coś  więcej niż bocian, żubr i dąb. Posługując się sztuką jako narzędziem, stworzę cykl filmów o laureatach głosowania, przez co zwiększę przyrodniczą świadomość oraz empatię do zwierząt. To przełoży się na lepsze relacje człowieka z przyrodą. W  wyniku realizacji projektu zwiększę swoją cyfrową kompetencję oraz stworzę nowy dla siebie środek komunikacji z  odbiorcami mojej artystycznej działalności - wideoblog.
"Czcigodna Czeczotka" to projekt artystyczny, w którym sztuka fotograficzna i filmowa staną się narzędziem w moich rękach do osiągania społecznych celów. W swojej artystycznej działalności posługuję się obrazem i słowem, zwiększając świadomość przyrodniczą Polaków. Jestem głęboko przekonany, że pozytywnie wpływa to na większą empatię do naszych "braci mniejszych", przez co jesteśmy mniej skorzy do wyrządzania im krzywdy i zadawania cierpienia.

"Czcigodna Czeczotka" to zbiór opowieści o mniej znanych polskich zwierzętach i roślinach, na równi fascynujących co bocian, żubr czy wilk. W Polsce żyją tysiące różnorodnych gatunków. Mamy zębiełki - jadowite ssaki, żołny - rajsko ubarwione ptaki oraz rosiczki - owadożerne rośliny. To właśnie im wszystkim chciałbym poświęcić najwięcej uwagi. Tym skrytym, nieznanym i tajemniczym. Plebiscyt będzie składał się z czterech kategorii reprezentujących: tych co trwają nieruchomo, tych co w wodzie pływają, w powietrzu latają oraz po ziemi biegają. Internauci będą mieli możliwość głosowania na prezentowanych kandydatów oraz dopisania wraz z krótkim uzasadnieniem własnych faworytów. Po wyłonieniu laureatów stworzę opowieści o każdym z nich zawierające teksty, zdjęcia, filmy oraz przygotowane ryciny. Całość materiałów umieszczę w internecine w postaci krótkich wideoprezentacji. Jestem głęboko przekonany, że poprzez realizację projektu "Czcigodna Czeczotka", będę miał także możliwość komunikowania się z nową grupą odbiorców poprzez media masowe, które zainteresują się efektami realizowanego projektu.

"Czcigodna Czeczotka" to także krok inspirujący środowisko artystyczne do kolejnych działań i czerpania z naszej pięknej polskiej przyrody. Realizacja projektu pozwoli mi stworzyć i rozwijać nowy kanał komunikacji z odbiorcami. Dotychczas swoją twórczość prezentowałem poprzez wystawy, publikacje książkowe, działalność radiową oraz telewizyjną, zaniedbując komunikację internetową. Jestem pewien, że realizacja projektu "Czcigodna Czeczotka" pozwoli mi wypłynąć na nowe dla mnie wody komunikacji.

Using Format