Przychodzi Dusza do Rozumu


Przychodzi Dusza do Rozumu to twórcze połączenie dwóch środowisk – artystycznego oraz naukowego. Pierwsze z nich nieustannie poszukuje nowych środków wyrazu, próbując wywołać w nas refleksję życiową. Drugie, napędzane prężnymi umysłami, odpowiada na ważkie pytania, pchając cywilizację ku rozwojowi. Ile z tego w nas pozostaje? Czy zastanawiamy się dokąd nas to doprowadzi? Skupieni na własnym wzroście, zapętleni w rytmie dnia, tygodnia, miesięcznej wypłaty, żyjący od urlopu do urlopu tracimy codzienność. Nie widzimy patrząc, nie słyszymy słysząc. Oszczędzamy swoją energię życiową na to, co być może przy odrobinie szczęścia wydarzy się w przyszłości. Nieodwracalnie tracimy codzienność. Kiedy przyjdzie do nas spełnienie, choćby spełnienie marzeń, skoro nie robimy niczego aby to osiągnąć? Chwalimy intelekt, zapatrzeni w nowoczesne technologie, które w przyszłości mogą pozbawić człowieka cywilizacji: sztuczna inteligencja, która wymyka się spod kontroli człowieka?; genetycznie ulepszeni ludzie stanowiący trzon nadczłowieka przewyższającego "zwyczajnych ludzi" pod każdym względem?; bomba termojądrowa, której zapalnikiem jest bomba atomowa o mocy zbliżonej do tej, zrzuconej na Hiroszimę? W toku ewolucji człowiek otrzymał super-zdolność w postaci tworzenia narzędzi, czy doprowadzi to nas do degeneracji rozumianej jako postępujący zanik ludzkości w czasie? Wielu powinno zobaczyć, na co wy patrzycie, a nie zobaczyli. Usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.Wzrost zapętlenie w czasie

Wzrastamy w cyklach dobowych, tygodniowych, miesięcznych. Kończymy kursy, szkoły, doktoraty. Rozrastamy się uporządkowani, zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Łączymy ze sobą w grupy to co jest do siebie podobne. Szufladkujemy, nazywamy, porównujemy, klasyfikujemy… .

Codzienność tracona codzien-nie

Słuchem słuchać możesz, a nie zrozumiesz. Patrząc patrzeć możesz, a nie zobaczysz. Roztyło się bowiem serce społeczeństwa, które z oporem słucha uszami, oczy swoje zamykając, by przypadkiem nie zobaczyć, nie usłyszeć czy też sercem nie pojąć.

Spełnienie dwie sekundy przed śmiercią

Nie zaczynasz tego co mógłbyś zrobić albo o czym od dawna marzysz? Oby spełnienie usiane barwami tęczy, przyszło choćby jak u bańki mydlanej, tuż przed jej gwałtownym końcem.

Umysł pochwała intelektu

„Skrawek koronalny (40 µm) z mózgu myszy  Thy1-GFP-WT nastrzykniętej stereotaktycznie wirusem AAV-CaMKII-mCherry  po 14 dniach ekspresji. Iniekcja do kory retrosplenialnej, koordynaty: AP: -2.8, ML: +0.45, DV: -0.7. Widoczne projekcje do wzgórza, ipsi- i kontralateralnej kory retrosplenialnej.” Kacper Łukasiewicz, doktorant w Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk.

Degeneracja postępujący zanik w czasie

Albert Einstein zapytany przez dziennikarzy o następną wojnę światową odpowiedział, że nie wie, jak będzie wyglądała III wojna światowa, lecz wie, że czwarta odbędzie się na kije i kamienie.


Cele

  • Stworzenie nowego środku wyrazu artystycznego korzystającego z osiągnięć współczesnej nauki.
  • Popularyzacja nauki w artystycznej formule. 
  • Przygotowanie materiału fotograficznego będącego istotą wystawy fotograficznej oraz cyfrowego albumu fotograficznego.

Przewidywane rezultaty

  • Ogólnodostępna wystawa fotograficzna prezentująca dorobek artystyczny projektu wraz z popularnonaukowymi opisami zdjęć. 
  • Cyfrowy album fotograficzny udostępniony bezpłatnie w internecie

Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Using Format